Consells

Recomanacions

  1. Utilitza vestimenta adequada i preferiblement reflectant
  2. Porta sempre la teva documentació oficial
  3. Selecciona el casc que millor s’adapti al teu cap
  4. Evita portar roba curta que deixi el descobert els braços o les cames
  5. Porta botes altes i guants

Avançaments i formacions

  1. En el cas que el capità de ruta es posi a avançar, cada conductor ha de valorar si ho pot fer o no.
  2. Després d’avançar el vehicle, allunyar-se per deixar espai perquè es puguin incorporar els que devent darrere.
  3. Estar atents als capitans de ruta que estiguin gestionant la formació, ja que ens avançaran per l’esquerra.
  4. La formació en fila solament s’utilitzarà quan hi hagi molt trànsit. En cas d’avançament haurà de passar la Harley més ampla.
  5. La formació escalonada serà la que principalment s’utilitzarà, ocupant un sol carril. La separació que hi ha d’haver entre cada moto és de 3-4 metres.

Senyals bàsiques de conducció

ARRENCAR MOTORS

El capità de ruta aixecarà el braç i amb el dit índex de la mà el farà rotar circularment. Això indicarà que ens preparem per iniciar la marxa. Si estàs llest, posa la teva mà a la part superior del parabrisa ( en cas que no en tinguis, aixeca la mà).

CONDUCCIÓ EN FILA

El braç dret aixecat i el dit índex indicant cap amunt. Això indicarà que ens hem de posar en fila un darrere de l’altre.

CONDUCCIÓ ESCALONADA

El braç dret aixecat i els dits índex i cor indicant cap amunt. Això indicarà que ens hem de posar en formació zig-zag.

DETENIR LA MARXA

El braç aixecat i el punt tancat mirant cap amunt. Això indicarà que hem de parar.

REDUIR LA VELOCITAT

Situar el braç esquerre en un angle de 225º i amb el palmell de la mà obert  moure’l d’amunt a avall

AVANÇAR

Estendre el braç esquerre fent moviments amb la mà del darrere cap al davant. Això voldrà dir que li estem indicant al company del darrere que ens pot avançar.

GIR A L’ESQUERRA

Estendre el braç i el dit índex a l’esquerra. Això indicarà que ens hem de desviar a l’esquerra.

GIR A LA DRETA

Estendre el braç esquerre  i el dit índex cap dreta per sobre el cap. Això indicarà que ens hem de desviar a la dreta.

PERILL A L’ESQUERRA

Estendre la cama esquerra per fora de l’estrep. Això indicarà que hi ha perill a l’esquerre.

PERILL A LA DRETA

Estendre la cama dreta per fora de l’estrep. Això indicarà que hi ha perill a la dreta.

PERILL A LES DUES DIRECCIONS

Estendre les dues cames per fora dels estreps. Això indicarà que hi ha perill en ambdues direccions.

Fet amb ❤︎ des d'Andorra